Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2276
  • 6,955,725

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  09/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách ghi sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng Hoá đơn GTGT (Mỗi hoá đơn ghi 01 dòng). Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng Hoá đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng.

- Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hoá đưn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT) Học kế toán ở đâu tốt

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.

- Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phả nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ trong từng chứng từ, số tiefn thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sauk hi khoá sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trường phải ký và ghi họ tên

3. Tải miễn phí mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới