Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 2217
  • 6,943,709

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  12/11/2016

Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong số các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ tiền gửi ngân hàng như sau:

Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích lập sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tạ Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

2. Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

3. Hướng dẫn cách ghi sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của Ngân hàng.

Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Hàng ngày: học kế toán thực tế

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1,2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút khỏi tài khoản tiền gửi.

Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Cuối tháng: Nên học kế toán ở đâu

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên số tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

4. Tải miễn phí mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016

Bài viết xem thêm:  Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: các khóa học xuất nhập khẩu thực tế được đánh giá tốt nhất.

Bình luận

Tin tức mới