Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 2107
  • 6,943,599

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  16/11/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm theo dõi số lượng, vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

1. Mẫu phiếu báo vật tư cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập phiếu báo vật tư cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành 2 loại:

- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02-VT) và nộp lại kho.

- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản. học kế toán tổng hợp

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

- 1 bản giao cho phòng kế toán.

3. Tải miễn phí mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải Mẫu số 04 - VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Bài viết xem thêm: Biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!Nên học kế toán ở đâu

Bên cạnh các khóa học đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu, nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm thông tin về các khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới