Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 14
  • 2658
  • 5,174,938

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  03/11/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu báo vật tư cuối kỳ nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại nơi sử dụng

2. Hướng dẫn cách ghi Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại nơi sử dụng

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành 2 loại:

  • Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
  • Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

  • 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
  • 1 bản giao cho phòng kế toán.

3. Tải miễn phí mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại nơi sử dụng tại đây.

 Bài viết xem thêm:

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản kiểm nghiệm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Bình luận

Tin tức mới