Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 8
 • 4181
 • 5,437,325

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  10/01/2017

Phiếu chi là chứng từ để xác định tiền mặt và ngoại tệ thực tế được xuất quỹ, dựa vào đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kê khai, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán.

Trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách lập và ghi phiếu chi đúng như quy định.

Đơn vị: …….

Địa chỉ:……..                                                                                   Mẫu số 02 – TT
                                                                               (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

                                                                                                Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng…...năm….

                                                                         Quyển số: ……                                                     

 Số: .....… ……………………         
                   Nợ: …………………………...       
Có: …………………………...       

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Lý do chi:…………………………………………………………………………..
Số tiền:………………..(Viết bằng chữ): ………………………………………..
Kèm theo: ……………………Chứng từ gốc…………………………………….       


                                                                                          Ngày        tháng        năm 2016
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)
 
 
  
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………….../……
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

>>>>>> Tải mẫu 02 - TT: Phiếu chi theo thông tư TT200/2014 tại đây

Cách ghi phiếu chi và trách nhiệm của người ghi

mau-phieu-chi-thong-tu-02

Doanh nghiệp cần lưu ý khi viết phiếu chi theo thông tư 02- BTC TT200/2014 

Khi lập và ghi phiếu chi, góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị

 • Phiếu được đóng thành quyển, tỏng mỗi tờ phiếu cần được ghi sổ quyển và số của từng lá phiếu. Số phiếu chi phải đánh liên tục trogn 1 kỳ kế toán. Trên từng phiếu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.

 •  Trên phiếu phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ ngừoi nhận tiền

 • Trên dòng “ lý do” ghi nội dung chi tiền là gì

 •  Dòng “ số tiền” ghi bằng chữ hoặc bằng số tiền xuất quỹ, đơn vị tính là đồng  VN hay ngoại tệ.

 •  Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo phiếu chi

Phiếu chi khi lập được chia thành 3 liên có đủ chữ ký theo từng lên của người lập, kế toán trường, thủ quỹ, giám đốc mới có giá trị và được xuất quỹ.

Người nhận tiền khi nhận đủ số tiền cần khi đầy đủ số tiền nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên trên phiếu chi

 • Liên 1 giữ ở nơi lập phiếu

 • Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc lưu trữ tại sổ kế toán.

 • Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Lưu ý khi lập phiếu chi

 • Nếu giao dịch là ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính tổng số tiền theo đơn vi tiền ghi trong sổ.

 •  Liên phiếu chi phải đóng dấu trước khi gửi ra ngoài.

>>>>Xem thêmHướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới