Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 4911
  • 11,405,200

Quy trình làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 95/2016

  19/05/2017

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh mới nhất năm 2017 phải thực hiện như thế nào theo TT 95/2016/TT-BTC. Tham khảo bài viết hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện trong bài viết này nhé.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hoặc theo tháng

Bộ tài chính ban hành TT 95/2016/TT-BTC từ ngày 12/08/2016 hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất thủ tục và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh được thực hiện bãi bỏ thay mẫu bỏ thay mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN.

Cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, không phải tới đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế bằng mẫu mẫu 20-ĐK-TCT. Hoặc người lao động có thể làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh hoặc thông qua cơ quan chi trả bằng mẫu 20-ĐKT-TH -TCT.

I. THỦ TỤC LÀM  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Thủ tục và hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh  với cá nhân thông qua tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện như sau:

TH1: Trường hợp cá nhân đăng ký hồ sơ  giảm trừ gia cảnh lần đầu

KHi làm hồ sơ cá nhân phải gửi hồ sơ gồm văn bản ủy quyền và giấy tờ đầy đủ của người phụ thuộc với cơ quan chi trả gồm có:

-  Người phụ thuộc đăng ký giảm trừ gia cảnh có quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ gồm: Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh thư còn hiệu lực (người đủ từ 14 tuổi trở lên). Nếu người phụ thuộc  dưới 14 tuổi thì hồ sơ gồm giấy khai sinh còn hiệu lực.

-  Người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài hoặc người Việt Nam sống ở nước ngoài: hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm bản sao không công chứng hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực.

Đơn vị,cơ quan chi trả lương có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh của người đăng ký  theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC tới tổng cục thuế bằng cổng thông tin điện tử hoặc bản cứng theo mẫu quy định. học kế toán thực hành 

Khi đơn vụ khai thông tin theo mẫu 20-ĐKT-TH-TCT cần lưu ý những thông tin sau:

Để đăng ký người phụ thuôc thì người lao động phải có đầy đủ mã số thuế TNCN. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh năm 2017 theo TT95/2016

– Trong phần nội dung có 2 mục: I và II:

  • Mục I: Khai thông tin người phụ thuộc từ 14 tuổi trở nên, đã có MST.

  • Mục II. Người phụ thuộc dưới 14 tuổi chưa có CMT và chưa có MST

  • Mục “Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh” (chỉ tiêu 10 hoặc 25):

Điền ngày tháng, thực tế phát sinh việc nuôi dưỡng người phụ thuộc, Trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh sau khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì vẫn ghi thời điểm bắt đầu nuôi dưỡng vào.

Mục “Thời điểm kết thúc giảm trừ” (Chỉ tiêu 11 hoặc 26): Ngày, tháng thực tế kết  thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nếu không xác định được thời gian cụ thể thì bỏ trống.

  • Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc lần đầu phải bỏ trống mục này.

– Thời bạn nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh

Thời hạn muộn nhất là 03 tháng từ khi đăng ký người phụ thuộc gia cảnh lần đầu. Tại điểm g, khoản 1, điều 9 theo TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế.

Trường hợp 2:  Trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh có thay đổi về người phụ thuộc

Nếu cá nhân uy quyền nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh tới đơn vị nơi người lao động làm việc thì nếu có thay đổi người phụ thuộc thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập.  Đơn vị chi trả phải tổng hợp và gửi hồ sơ thay đổi thông tin người phụ thuộc đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

 Hò sơ đang ký giảm trừ gia cảnh mới nhất

Người phụ thuộc dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi thì thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh riêng

II. HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ, GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế

Cá nhận phải gửi bản sao không cần chứng thực giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký thuế tới đơn vị chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả tổng hợp thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo  mẫu 05-ĐK-TH-TCT .  Khi nộp tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”ghi lại các thông tin có thay đổi về thuế.

Trường hợp 2:  Thay đổi thông tin cho người phụ thuộc

Người làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh gửi bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin người phụ thuộc đến cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp thông tin theo  mẫu 20-ĐK-TH-TCT. Trên ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin phải thay đổi.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH VỚI CÁ NHÂN TỰ ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Trường hợp cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh trực tiếp tại cơ quan thuế hồ sơ gồm:

  • Tờ khai đăng ký người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công  theo mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành theo TT95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).

  • Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh thư còn hiệu lực nếu người phụ thuộc là người Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

  • Với cá nhân có quốc tịch Việt Nam nhỏ hơn 14 tuổi: Hồ sơ gồm bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực  áp dụng cho người phụ thuộc là công dân nước ngoài hoặc người Việt đang sống tại nước ngoài.

​IV. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Bước 1: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

- Đăng ký người phụ thuộc lần đầu

- Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Bước 3: Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Nếu là cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế thì sẽ chuẩn bị hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để nộp cùng lúc khi đăng ký người phụ thuộc

Nếu là doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên thì doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình hồ sơ của nhân viên khi cơ quan thuế thanh kiểm tra

Trên đây là quy trình làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 95/2016 được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh. Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo các khóa học bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu trong đó có các lớp dành cho người mới bắt đầu và các lớp chuyên sâu. Nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để nắm các thông tin chi tiết.

Bình luận

Tin tức mới