Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 3
  • 1830
  • 8,027,250

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối số phát sinh trên Excel

  31/08/2016    Lượt xem : 20227

Bảng cân đối số phát sinh đóng vai trò quan trọng trong kế toán. Lập bảng cân đối số phát sinh trên Excel như thế nào cho đúng là việc làm cần thiết. Bài viết sau đây, các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn