Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 660
  • 9,296,417

Chi tiết những công việc kế toán cần làm khi hết quý

  04/07/2016    Lượt xem : 6393

Đa số các công ty đều thuộc đối tượng kê khai thuế theo quý. Đã hết quý 2, Kế toán cần lưu ý những công việc phải làm trong tháng 7 để doanh nghiệp không bị nộp phạt chậm nộp nhé. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp