Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 3
  • 3075
  • 11,668,216

Cách hạch toán tài khoản 153 theo Thông tư 133

  29/11/2016    Lượt xem : 5820

Phương pháp kế toán Tài khoản Công cụ dụng cụ 153 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

Cách hạch toán Tài khoản 133 theo Thông tư 133

  26/11/2016    Lượt xem : 5624

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán

Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01- DNNKLT theo thông tư 133

  16/01/2017    Lượt xem : 7267

Báo cáo tình hình tài chính mẫu sổ B01-DNNKLT được Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thay cho quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Từ ngày 01/01/2017 thông tư chính thức đi vào thực hiện.