Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 1965
  • 6,775,978

Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán Thuế

  10/06/2016    Lượt xem : 3955

Quyết toán thuế là công việc mà doanh nghiệp nào cũng phải làm dù muốn hay không. Để quá trình quyết toán thuế của các bạn thuận lợi, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm trước khi cơ quan Thuế xuống quyết toán.