Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2990
  • 10,703,960

Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

  09/07/2021    Lượt xem : 1030

Nhận hàng mua không đúng quy cách, chất lượng nên phải xuất trả là vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp gặp phải. Bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các kế toán và doanh nghiệp cách xuất hóa điện tử hàng bán bị trả lại.