Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 823
  • 9,296,580

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

  18/09/2017    Lượt xem : 3516

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương? Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ quyết toán như thế nào? Việc quyết toán của cá nhân đó được thực hiện ra sao? Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu qua bài viết “Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ t