Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 17
  • 3791
  • 12,050,431

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

  30/06/2015    Lượt xem : 16496

Khóa học Kế toán cho quản lý cung cấp cho nhà quản trị sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về cách thức tổ chức bộ máy kế toán; hiểu được vai trò và công việc phải làm của bộ phận kế toán; hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng