Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 3454
  • 12,298,830

KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY

  18/08/2015    Lượt xem : 5108

Khóa học kế toán máy được Kế toán Lê Ánh tổ chức với mục đích trang bị cho học viên tất cả những công việc và kỹ năng của người kế toán máy, đặt mục tiêu sau khóa học, học viên phải sử dụng thành thạo phần mềm kế toán máy.