Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2238
  • 12,044,686

Học kế toán tại Cầu Giấy

  05/09/2016    Lượt xem : 4883

Tìm địa chỉ học kế toán tại Cầu giấy tốt hiện là sự quan tâm của rất nhiều sinh viên và người đi làm có nhu cầu học kế toán tại Cầu giấy

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ

  30/06/2015    Lượt xem : 16490

Khóa học Kế toán cho quản lý cung cấp cho nhà quản trị sự hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về cách thức tổ chức bộ máy kế toán; hiểu được vai trò và công việc phải làm của bộ phận kế toán; hiểu được mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng