Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 1305
  • 12,287,859

Câu hỏi khó nhằn của nhà tuyển dụng

  06/10/2015    Lượt xem : 4764

Nhiều ứng viên đã chuẩn bị rất kỹ kiến thức chuyên ngành cho buổi phỏng vấn mà quên những kỹ năng mềm. Nhưng trong buổi phỏng vấn mới ngả ngửa ra nhà tuyển dụng lại muốn ứng viên chia sẻ thêm cả tình huống đời thường và cách xử lý của họ.