Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2706
  • 10,703,676

Nội dung hóa đơn điện tử mới nhất

  14/10/2019    Lượt xem : 2397

Một hóa đơn điện tử chuẩn và có tính pháp lý phải thì nội dung của hóa đơn điện tử đó phải bao gồm đầy đủ các thông tin tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, , ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, Tên, địa chỉ, mã số thuế c