Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 739
  • 7,687,493

Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133/TT-BTC

  30/09/2016    Lượt xem : 4416

Tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133/2016/TT-BTC là 1 tài khoản quan trọng trong bảng hệ thống tài khoản kế toán. Nó có sự khác biệt so với các thông tư 200, QĐ 48. Cách hạch toán tài khoản 138 theo thông tư 133 như thế nào? Mời bạn theo dõi bà