Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 14
  • 1167
  • 12,287,721

CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

  11/05/2016    Lượt xem : 31683

Kế toán cần phải hiểu quỹ lương thực hiện là gì và cách xác định quỹ lương thực hiện như thế nào. Bởi Qũy lương thực hiện sẽ là cơ sở cho phép doanh nghiệp quyết định các mức chi phúc lợi cũng như trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Kế toán Lê Ánh tổng hợp

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

  30/06/2015    Lượt xem : 36275

Khóa học kế toán Thuế là 1 khóa học rất chuyên sâu về thuế, hướng dẫn các bạn các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên biệt về Kế toán Thuế, huấn luyện bạn trở thành 1 kế toán Thuế đúng nghĩa.