Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 1086
  • 11,202,481

Tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

  10/11/2016

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC được thay thế mẫu số 02, dùng trong trường hợp cá nhân muốn đăng ký người phụ thuộc. Các bạn có thể tải file mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC trong bài viết dưới đây.

Tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC Nên học kế toán ở đâu

Từ ngày 12/8/2016 theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc đăng ký người phụ thuộc, cụ thể như sau:

"Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy."

1. Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC 

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Chi tiết trình tự các bạn xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

3. Tải miễn phí mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Để tiện theo dõi, các bạn có thể tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Chúc các kế toán thành công! khóa học kế toán

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo các khóa học bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu trong đó có các lớp dành cho người mới bắt đầu và các lớp chuyên sâu. Để biết được các thông tin chi tiết về khóa học này, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới