Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 4
 • 3333
 • 6,944,829

Thẻ quầy hàng Mẫu số 02 – BH theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  12/11/2016

Thẻ quầy hàng theo dõi số lượng và giá trị hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hoá và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Thẻ quầy hàng tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu Thẻ quầy hàng tại nơi sử dụng

Mẫu số 02 - BH: Thẻ quầy hàng

  2. Hướng dẫn cách ghi Thẻ quầy hàng tại nơi sử dụng

 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc bên trên bên trái.

 • Ghi số thẻ. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

 • Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hoá.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không khí những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

 • Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

 • Cột 1: Ghi số lượng hàng hoá tồn đầu ngày (ca).

 • Cột 2: Ghi số lượng hàng hoá từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

 • Cột 3: Ghi số lượng hàng hoá nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

 • Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hoá có trong ngày (ca).

 • Cột 5: Ghi số lượng hàng hoá xuất bán trong ngày (ca).

 • Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hoá bán trong ngày (ca).

 • Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá bán hàng hoá xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).

 • Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

3. Tải miễn phí mẫu thẻ quầy hàng tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu thẻ quầy hàng

Bài viết xem thêm: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 200/2014/ TT - BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này. Học kế toán ngắn hạn

Bình luận

Tin tức mới