Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  06/08/2016

Chuyên đề 1: Cách xử lý tình huống đã viết hóa đơn GTGT nhưng khách trả lại hàng

Tình huống khách hàng trả lại hàng khi đã viết hóa đơn GTGT là tình huống mà các kế toán và doanh nghiệp thường gặp trong thực tế. Cách xử lý tình huống này làm sao vừa khéo léo, vừa đúng luật là nhiệm vụ mà các kế toán phải làm.

  04/08/2016

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT đều được lập khi doanh nghiệp bán hàng và xuất hàng cho khách hàng. Vậy hai loại hóa đơn này có gì khác nhau?

  22/07/2016

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu theo Thông tư 219/2013/TT-BTC

Ngày 31/12/2013, Bộ tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC với điểm nổi bật hoạt động xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nhằm khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu với các điều kiện quy định tại Điều 16.

  02/07/2016

Một số thủ thuật giúp tối ưu số thuế GTGT phải nộp

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu trừ, không bị cơ quan thuế loại ra.

  29/06/2016

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Doanh nghiệp có thể vô tình hay cố ý mua hàng hóa của những Công ty bỏ trốn hay bị ngừng hoạt động. Vậy, khi đó, những hóa đơn này có được coi là hợp pháp, hợp lệ không? Kế toán cần xử lý thế nào?

  08/06/2016

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Thông tư liên quan: TT 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

  08/06/2016

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ - biếu tặng

Doanh nghiệp phát sinh hàng sản xuất ra, giữ lại để dùng tại doanh nghiệp hay dùng mang biếu tặng. Khi đó, kế toán phải kê khai thuế GTGT của hàng tiêu dùng nội bộ - biếu tặng này như thế nào?

  04/06/2016

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2016

Khi mới tiếp cận công việc kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế, bạn sẽ khó tránh khỏi những sai sót khi kê khai thuế GTGT. Hướng xử lý để khắc phục những sai sót đó là kê khai bổ sung, điều chỉnh số thuế GTGT đã sai sót.

  03/06/2016

Thay đổi mức phạt về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn từ ngày 1/8/2016

Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về mức xử phạt trong trường hợp vi phạm quy định

  02/06/2016

Từ 1/8/2016 chủ tịch UBND các cấp có quyền xử phạt hành chính vi phạm về hóa đơn

Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 đã bổ sung, thay thế một số điều trong nghị định 109/2013/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt hành chính vi phạm hóa đơn.