Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  15/08/2016

Các khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN

Khi tính thuế TNDN phải nộp, kế toán cần xác định các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN để giảm số thuế TNDN phải nộp.

  04/08/2016

Thông tư mới hướng dẫn về đăng ký thuế từ tháng 8/2016

Ngày 28/6/2016, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế, thông tư mới có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2016. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của khóa học đào tạo kế toán tổng

  14/07/2016

Ưu đãi mới về thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/08/2016

Từ ngày 01/08/2016, Thông tư 83/2016/TT_BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số ngành nghề, được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Bài viết dưới đây, đội

  29/04/2016

Chú ý Thông tư mới nhất 2016: Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế được sử dụng hóa đơn lẻ

Đây là nội dung quan trọng trong thông tư mới nhất 2016 của Tổng Cục Thuế được ban hành ngày 22/04/2016 nhằm hướng dẫn cục thuế các địa phương tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp (DN) bị cưỡng chế do nợ thuế. Bài viết dưới

  22/09/2015

Những điểm nổi bật trong thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC.