Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  25/08/2016

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN. Kế toán cần tính chính xác thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chịu thuế TNDN.

  25/08/2016

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

  24/08/2016

Thuế TNDN là gì? Trường hợp nào phải nộp thuế TNDN?

Trong trường hợp nào bạn phải nộp thuế TNDN? Những hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế TNDN không? Thuế TNDN là gì bạn đã nắm được chưa?

  24/08/2016

Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN năm 2016

Thu nhập khác là những khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, đây cũng là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp

  24/08/2016

Thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được điều chỉnh giảm so với năm 2015 theo quy định tại điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC

  15/08/2016

Các khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN

Khi tính thuế TNDN phải nộp, kế toán cần xác định các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN để giảm số thuế TNDN phải nộp.

  04/08/2016

Thông tư mới hướng dẫn về đăng ký thuế từ tháng 8/2016

Ngày 28/6/2016, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 95/2016/TT-BTC thay thế cho thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế, thông tư mới có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2016.

  14/07/2016

Ưu đãi mới về thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/08/2016

Từ ngày 01/08/2016, Thông tư 83/2016/TT_BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số ngành nghề, được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

  29/04/2016

Chú ý Thông tư mới nhất 2016: Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế được sử dụng hóa đơn lẻ

Đây là nội dung quan trọng trong thông tư mới nhất 2016 của Tổng Cục Thuế được ban hành ngày 22/04/2016 nhằm hướng dẫn cục thuế các địa phương tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp (DN) bị cưỡng chế do nợ thuế.

  22/09/2015

Những điểm nổi bật trong thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC.