Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 7 phút đọc

Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, quy sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập phiếu chi tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu phiếu chi tại nơi sử dụng

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC

Mẫu 02 - TT: Phiếu chi

 2. Hướng dẫn cách ghi phiếu chi tại nơi sử dụng

- Đơn vị: tên đơn vị xuất quỹ tiền mặt (theo giấy phép đăng ký kinh doanh)

- Địa chỉ: địa chỉ đơn vị xuất quỹ tiền mặt (theo giấy phép đăng ký kinh doanh)

- Ngày … tháng … năm … (dưới Phiếu chi): thời gian lập phiếu

- Quyển số: ghi hoặc đóng dấu chữ nhật số quyển hiện tại

- Số: ghi số thứ tự của phiếu chi cho đến hiện tại

- Nợ / Có: số hiệu tài khoản đối ứng của nghiệp vụ (111, 112,…)

- Họ và tên người nhận tiền: Tên của người nhận tiền (giống tên trên chứng từ thanh toán)

- Địa chỉ: Nếu là người của đơn vị thì ghi phòng ban. Nếu của đơn vị khác thì viết tên của đơn vị đó.

- Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

- Dòng “Số tiền” ghi bằng số và chữ của số tiền thực xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính VND, USD, …Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Dòng cuối ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

- Ngày … tháng … năm …: ghi thời gian thực xuất quỹ

- Phiếu chi được lập thành 3 liên và phải có đủ chữ ký (ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ mới được xuất quỹ.

- Người nhận tiền ghi số tiền đã nhận bằng chữ.

- Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

- Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ góc để vào sổ kế toán. khóa học kế toán

- Liên 3 giao cho người nhận tiền.

- Lưu ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

  • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

3. Tải miễn phí mẫu Phiếu chi tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Phiếu chi tại nơi sử dụng tại đây

>>>>>Bài viết xem thêm: Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Trên đây là Mẫu và hướng dẫn viết phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT -BTC. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo