Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 22/12/2023 16 phút đọc

Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, đảm bảo việc quản lý tài chính và báo cáo tài chính được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy. Để trở thành một kế toán trưởng chuyên nghiệp, việc học và có chứng chỉ kế toán trưởng là điều cực kỳ quan trọng (Chứng chỉ kế toán trưởng là 1 trong những điều kiện để được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng)

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng tại Lê Ánh được xây dựng và giảng dạy bởi đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ và những chuyên gia với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm hiện tại đang công tác tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoặc Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. 

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Khóa học với chương trình đào tạo bài bản, thực tế không chỉ giúp học viên có được chứng chỉ kế toán trưởng mà còn cung cấp những kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý mà một Kế toán trưởng phải có để vận hành và quản lý có hiệu quả nghiệp vụ tại doanh nghiệp

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng phôi bằng của Bộ Tài chính, theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do bộ tài chính ban hành). 

Đặc biệt, những trường hợp học viên chưa đủ các tiêu chuẩn dự học nhưng vẫn có nhu cầu được bổ sung kiến thức Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vẫn chấp nhận cho dự học và cuối khóa chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn học chứng chỉ kế toán trưởng:

Để học chứng chỉ kế toán trưởng học viên cần thỏa mãn những điều kiện sau:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

✔ Tối thiểu 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

✔ Tối thiểu 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Trải qua nhiều khóa học được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, Kế toán Lê Ánh tự hào khi 100% học viên đều hài lòng về chất lượng giảng dạy của trung tâm. Nhiều kế toán trưởng sau khóa học đã có thể tìm được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tự tin thực hiện tốt công việc của kế toán trưởng chuyên nghiệp.

Mục Đích Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

Mục đích chính của khóa học chứng chỉ kế toán trưởng là cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý tài chính, báo cáo tài chính, thuế và các quy định pháp lý liên quan đến lĩnh vực kế toán. 

Khóa học cũng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và chuyên môn của các chuyên viên kế toán, giúp họ trở thành những người quản lý tài chính hiệu quả và đáng tin cậy trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, khóa học cũng giúp chuẩn bị cho việc thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng, một bước quan trọng để thăng tiến trong sự nghiệp kế toán.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

Đối tượng tham gia khóa học chứng chỉ kế toán trưởng thường bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính, như kế toán viên, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, kiểm toán viên, quản lý tài chính, cũng như những người muốn thăng tiến trong ngành kế toán. 

Ngoài ra, các chuyên gia tài chính, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cũng có thể tham gia khóa học để nắm vững kiến thức về quản lý tài chính và báo cáo tài chính.

Đối tượng tham gia khóa học cũng có thể là những người muốn chuyển đổi ngành nghề và hướng đến sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

Lợi Ích Tham Gia Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng

❃ Học viên sẽ được hỗ trợ 40% kinh phí học và thi chứng chỉ kế toán trưởng 

❃ Học cùng chuyên gia đầu ngành: Là Tiến sĩ, Thạc sĩ, những chuyên gia có kinh nghiệm

❃ Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ kế toán trưởng phôi bằng của Bộ tài chính (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cấp, hay do trường Đại học thương mại cấp)

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Nội Dung Khóa Học

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

 • Phần 1: Pháp luật về doanh nghiệp
 • Phần 2: Pháp luật về Hợp đồng kinh doanh
 • Phần 3: Pháp luật về Lao động

Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Giới thiệu về QTTC
 • Phần 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Phần 3: Quản trị vốn lưu động
 • Phần 4: Giá trị của tiền tệ theo thời gian
 • Phần 5: Định giá chứng khoán
 • Phần 6: Lợi nhuận và rủi ro
 • Phần 7: Chi phí vốn doanh nghiệp
 • Phần 8: Đánh giá hiệu quả dự án trong đầu tư dài hạn
 • Phần 9: Kế hoạch ngân lưu và phân tích rủi ro dự án đầu tư
 • Phần 10: Cơ cấu vốn doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế

 • Phần 1: Những vấn đề chung về thuế
 • Phần 2: Thuế Xuất - Nhập khẩu
 • Phần 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Phần 4: Thuế Giá trị gia tăng
 • Phần 5: Thuế Thu nhập cá nhân
 • Phần 6: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

 • Phần 1: Tổng quan về Quản trị dự án
 • Phần 2: Thiết lập và thẩm định dự án
 • Phần 3: Quản trị tiến độ dự án
 • Phần 4: Phân bổ nguồn lực cho dự án
 • Phần 5: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án
 • Phần 6: Quản trị chất lượng dự án
 • Phần 7: Giám sát và đánh giá dự án
 • Phần 8: Quản trị rủi ro dự án

Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và tổ chức tài chính

 • Phần 1: Đánh giá chung khách hàng
 • Phần 2: Đánh giá tình hình tài chính khách hàng
 • Phần 3: Thẩm tra báo cáo tài chính khách hàng

Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán

 • Phần 1: Khái quát chung về pháp luật kế toán: Bản chất, vai trò của kế toán; Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán; Hệ thống pháp luật về kế toán
 • Phần 2: Nội dung cơ bản: Luật kế toán; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; Các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán

Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng Doanh nghiệp

 • Phần 1: Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp
 • Phần 2: Tổ chức công tác kế toán
 • Phần 3: Tổ chức quy trình kế toán

Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)

 • Phần 1: Khái quát chung kế toán tài chính; Bản chất, vai trò của kế toán tài chính; Đối tượng, nhiệm vụ của kế toán tài chính
 • Phần 2: Nội dung cơ bản kế toán tài chính: Kế toán tài sản ngắn hạn; Kế toán tài sản dài hạn; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn chủ sở hữu; Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong kế toán tài chính; Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

 • Phần 1: Quản trị khoản phải thu
 • Phần 2: Lá chắn thuế là gì? Tác động thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp

Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Báo cáo tài chính: Những vấn đề chung về BCTC; Nội dung, cơ sở, phương pháp lập BCTC
 • Phần 2: Phân tích Báo cáo tài chính: Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính

Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Giới thiệu chung về kiểm toán
 • Phần 2: Kiểm soát nội bộ, Rủi ro và gian lận
 • Phần 3: Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Ôn tập và thi
 • Ô tập kiến thức nghiệp vụ
 • Thi chứng chỉ kế toán trưởng

Phản Hồi Học Viên

Thông Tin Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng - Kế Toán Lê Ánh

Lịch học cụ thể các bạn tham khảo chi tết: Lịch khai giảng KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Học phí khóa học:   

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Học phí khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

Địa điểm học:

*Tại Hà Nội:

 • Cơ sở 1: P268, P639, Toà nhà Vân Nam Building, 26 Đường Láng, HN (Trụ Sở Chính)
 • Cơ sở 2: 8 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

*Tại TP HCM:  

 • Cơ sở 1: Lầu 2, 520, CMT 8, Phường 11, Quận 3, TPHCM
 • Cơ sở 2: 155 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3. TPHCM
 • Cơ sở 3: 357 Lê Hồng Phong , Phường 2, Quận 10, TPHCM
 • Cơ sở 4: 133/1A, Chương Dương, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TPHCM
Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo