Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Các bạn đến với "Kế toán Lê Ánh" sẽ được hướng dẫn tất cả những công việc và kỹ năng của người kế toán tổng hợp. Từ việc phân tích hóa đơn chứng từ, vào sổ sách, vào phần mềm, lên báo cáo và phân tích báo cáo tài chính. Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành dành cho mọi người có nhu cầu làm hoặc quản lý công việc kế toán, không phân biệt độ tuổi và ngành nghề làm việc.

CÁC KHÓA HỌC

Cảm nhận học viên về khóa học tại kế toán lê ánh

LẮNG NGHE CÁC HỌC VIÊN ĐÃ HỌC TẠI KẾ TOÁN LÊ ÁNH NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

dao-tao-ke-toan-tong-hop-o-daudia-chi-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-tot-nhatnen-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-o-daukhoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-tai-ha-noidia-chi-dao-tao-ke-toan-tong-hop-thuc-hanhtim-dia-chi-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanhhoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-tai-ha-noidao-tao-ke-toan-thuc-te-tot-nhat-hien-nay

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN TỔNG HỢP

mức hưởng bảo hiểm y tế mới nhất Kinh nghiệm kế toán tổng hợp
12/09/2019

mức hưởng bảo hiểm y tế mới nhất

Bảo hiểm y tế là một hình thức giúp cho người tham gia có thể chăm sóc sức khỏe với mức khá thấp. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nắm rõ được Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế là gì. Vì vậy bài viết sau Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn bài viết về mức hư

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN THUẾ

Nội dung hóa đơn điện tử mới nhất Kinh nghiệm Kế toán Thuế
14/10/2019

Nội dung hóa đơn điện tử mới nhất

Một hóa đơn điện tử chuẩn và có tính pháp lý phải thì nội dung của hóa đơn điện tử đó phải bao gồm đầy đủ các thông tin tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, , ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, Tên, địa chỉ, mã số thuế c

KINH NGHIỆM CHỌN KHÓA HỌC KẾ TOÁN