Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN THUẾ

Kinh nghiệm kế toán thuế là nơi tổng hợp, chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến tất cả các loại thuế doanh nghiệp gặp trong quá trình hoạt động. Đây cũng là nơi cập nhật, hướng dẫn các mẫu biểu, cách lập các phụ lục, tờ khai thuế theo Thông tư mới nhất.

Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20248 phút đọc

Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất

Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất   30/06/2021 Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh   sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin ...

Mẫu 08-MST (Thông tư 105/2020/TT-BTC) mới nhất
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/202410 phút đọc

Download Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN

Download Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN   24/06/2021 Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẫu tờ khai ...

Download Mẫu tờ khai thuế nhà thầu 01/TNNN
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20245 phút đọc

Biểu thuế AJCEP 2018 - 2023 - Nghị định 160/2017/NĐ-CP

Biểu thuế AJCEP 2018 - 2023 - Nghị định 160/2017/NĐ-CP   10/01/2018 Từ ngày 01/01/2018, NĐ 160/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành khiến loạt thiết bị điện tử từ Nhật nhập khẩu vào Việt Nam được áp thuế ...

Biểu thuế AJCEP 2018 - 2023 - Nghị định 160/2017/NĐ-CP
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/202415 phút đọc

Những điểm mới quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông Tư 37/2017/TT-BTC

Những điểm mới quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông Tư 37/2017/TT-BTC   08/01/2018 Năm 2017, Bộ Tài Chính sửa đổi một số quy định về hóa đơn bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ theo TT ...

Những điểm mới quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông Tư 37/2017/TT-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/202410 phút đọc

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định 139/2016

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định 139/2016   06/02/2017 Quy định về mức nộp thuế môn bài năm 2017 áp dụng với tổ chức, cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật cho ...

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo nghị định 139/2016
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20243 phút đọc

Tải tờ khai thuế môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017

Tải tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017   09/12/2016 Bạn có thể tải tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2017 trong bài viết dưới đây của ...

Tải tờ khai thuế môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20244 phút đọc

mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tải mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC   11/11/2016 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày ...

mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20244 phút đọc

Tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC   10/11/2016 Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC được thay thế mẫu số 02, dùng trong trường hợp cá nhân muốn ...

Tải mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20243 phút đọc

Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC

Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC   30/08/2016 Mẫu 06/TNDN được lập khi doanh nghiệp tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, … Bài viết dưới đây, lớp học kế toán ...

Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế30/01/20243 phút đọc

Mẫu 08-MST mới nhất theo Thông tư 95/2016 áp dụng từ ngày 12/8/2016

Mẫu 08-MST mới nhất theo Thông tư 95/2016 áp dụng từ ngày 12/8/2016   25/08/2016 Từ ngày 12/08/20116, doanh nghiệp khi mới thành lập hoặc có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải lập mẫu 08-MST ban ...

Mẫu 08-MST mới nhất theo Thông tư 95/2016 áp dụng từ ngày 12/8/2016

Thông báo