Tin tức

Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp07/07/202318 phút đọc

Kiểm tra số liệu tài khoản 131 và 331 trên báo cáo tài chính

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản phản ánh công nợ phải thu và công nợ phải trả trong doanh nghiệp. Trong bảng cân đối kế toán, tài khoản 131 và 331 có thể có số dư ở cả hai bên. Bài viết dưới đây, ...

Kiểm tra số liệu tài khoản 131 và 331 trên báo cáo tài chính
Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp07/07/202318 phút đọc

Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Nếu nhân viên hoặc kế toán chuyển nhầm tiền vào tài khoản thì phải làm thế nào? . Phải hạch toán và cần những giấy tờ gì để hạch toán đúng nhất trong trường hợp này để ngân hàng trả lại số tiền trên ...

Hướng dẫn hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế01/01/197013 phút đọc

Quy định về chi phí lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên

Chi phí lương của chủ Công ty TNHH một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân được tính vào chi phí kế toán, chi phí thuế TNDN thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên khóa học kế toán thực hành ...

Quy định về chi phí lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế01/01/197013 phút đọc

Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

Các doanh nghiệp thường có chính sách khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách đưa ra mức thưởng chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số .  Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại khóa học kế toán ...

Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế01/01/197016 phút đọc

Xử Lý Chi Phí Thuê Nhà Cho Nhân Viên

Chi phí thuê nhà cho nhân viên được doanh nghiệp tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN không ? Doanh nghiệp hạch toán các khoản thuế liên quan đến chi phí thuê nhà cho nhân viên thế nào?    Bài viết ...

Xử Lý Chi Phí Thuê Nhà Cho Nhân Viên
Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp01/01/197016 phút đọc

Cách Hạch Toán Chi Phí Thuê Nhà

Hạch toán chi phí thuê nhà như thế nào cho đúng là nội dung mà các kế toán tổng hợp rất quan tâm. Để hạch toán đúng, các bạn hãy làm theo hướng dẫn sau của các giảng viên tại lớp học kế toán thực hành ...

Cách Hạch Toán Chi Phí Thuê Nhà
Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp30/01/202417 phút đọc

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư số 133/2016/TT-BTC   ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Để bạn đọc dễ hình dung, Kế toán Lê Ánh so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư số ...

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp30/01/202426 phút đọc

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tự, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ...

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Kinh Nghiệm Kế Toán Thuế07/07/202314 phút đọc

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng được Bộ tài chính quy định tại điều 29, Thông tư 39/2014/TT-BTC.  Bài viết dưới đây, giảng viên khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết ...

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng
Kinh Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp30/01/202431 phút đọc

Mẫu Phiếu Nhập Kho Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán . Các kế toán trưởng ...

Mẫu Phiếu Nhập Kho Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC

Thông báo