Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 6 phút đọc

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ như sau:

1. Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

th%E1%BA%BB%20t%C3%ADnh%20gi%C3%A1%20th%C3%A0nh%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%2C%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5

2. Hướng dẫn cách ghi thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào Thẻ tính giá thành, như sau:

- Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu.

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu.

- Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1phari bằng tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ) đẻ ghi vào chi tiêu “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” : Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” ở các cột phù hợp.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Gía thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau: học nghiệp vụ kế toán

Gía thành sản phẩm

=

Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ

+

Chi phí SXKD phát sinh

-

Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

- Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “ Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

3. Tải miễn phí về thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc ghi sổ các bạn có thể tải thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Mẫu số S18 - DNN 

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh việc đào tạo các khóa học kế toán trung tâm Lê Ánh còn đẩy mạnh đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo