Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 6 phút đọc

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ké toán ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng djay tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập phiếu chi như sau:

1. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

phi%E1%BA%BFu%20chi

Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi

2. Hướng dẫn cách lập phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị:

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

- Dòng “ Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

- Dòng “ Số tiền”: Ghi bằng số hoặc chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sáu kho nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số iền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu. khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

3. Tải miễn phí mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BT

Bài viết tham khảo: Tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, bạn vui lòng liên hệ qua số hotline: 0904.84.88.55 để biết được các thông tin chi tiết về các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước TÀI KHOẢN 141 - TẠM ỨNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

TÀI KHOẢN 141 - TẠM ỨNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo