Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2777
  • 5,162,290

Thuế TNDN là gì? Trường hợp nào phải nộp thuế TNDN?

  24/08/2016

Trong trường hợp nào bạn phải nộp thuế TNDN? Những hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế TNDN không? Thuế TNDN là gì bạn đã nắm được chưa?

Bài viết dưới đây, giảng viên của khóa học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn khái niệm, đối tượng phải nộp thuế TNDN.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

1. Khái niệm thuế TNDN:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

2. Đối tượng phải nộp thuế TNDN:

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
  • Ðơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

=> Như vậy, tất cả các doanh nghiệp được thành lập và có trụ sở ở Việt Nam hoặc các doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập ở Việt Nam đều là đối tượng nộp thuế TNDN.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới