Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  10/03/2017

Kiểm tra số liệu tài khoản 131 và 331 trên báo cáo tài chính

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản phản ánh công nợ phải thu và công nợ phải trả trong doanh nghiệp. Trong bảng cân đối kế toán, tài khoản 131 và 331 có thể có số dư ở cả hai bên

  01/03/2017

Trừ lương nhân viên do đi làm muộn là sai luật

Trừ lương nhân viên khi nhân viên đi làm muộn hoặc vi phạm quy chế doanh nghiệp là hình thức xử phạt rất phổ biến ở nhiều doanh nghiệp hiện nay

  27/02/2017

Quy định về chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Các bút toán phân bổ chi phí trả trước và trích khấu hao tài sản cố định được kế toán thực hiện vào mỗi cuối kỳ kế toán.

  27/02/2017

Mẹo kiểm tra nhanh số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Tài khoản tiền gửi ngân hàng là phần hành có thể ít xảy ra sai sót nhất trong các phần hành kế toán vì ngoài được theo dõi ở doanh nghiệp, số liệu còn được theo dõi ở ngân hàng

  25/02/2017

Kỹ năng kiểm tra chi phí lương cho người lao động

Chi phí lương cho người lao động là một trong những khoản chi phí phức tạp nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thật cẩn thận chứng từ và các khoản chi cho người lao động trước khi nộp báo cáo tài chính

  23/02/2017

Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân

  22/02/2017

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bảng cân đối số phát sinh thể hiện giá trị tồn và tình hình biến động của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của doanh nghiệp

  20/02/2017

Quy định chung về lập báo cáo tài chính năm 2017

Lập báo cáo tài chính cần phải đúng quy định về chế độ kế toán cũng như đúng quy định trong luật kế toán.

  18/02/2017

Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Quỹ tiền mặt bị âm là nghiệp vụ kế toán, do xơ xuất kế toán không để ý tới các nghiệp vụ chi tiết, khi lên báo cáo tài chính mới phát hiện. Trong bài viết này kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách xử lý bài quỹ tiền măt bị âm hiệu quả

  18/02/2017

Tổng hợp thủ thuât kiểm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sau khi lập phải được kiểm tra lại cẩn thận để tránh sai sót. Tuy nhiên, việc kiểm tra báo cáo tài chính không phải ai cũng làm được mà cần kinh nghiệm trong một thời gian dài làm báo cáo tài chính.