Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 12 phút đọc

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN và thực hiện tạm tính thuế TNDN trong quý sẽ được hạch toán như thế nào, cách đối chiếu và so sánh về nghĩa vụ thuế phải nộp vào cuối năm như thế nào hạch toán ra sao. Các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm nộp và tính sau khi quyết toán tại đây nhé.

I. Quy định về hạch toán thuế TNDN tạm nộp và sau khi quyết toán 

Quy định về hạch toán và tính thuế sau khi quyết  toán thuế TNDN tạm nộp được quy định tại TT 156/2013/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp phải làm bảng tạm tính thuế TNDN để tạm nộp số thuế này vào ngân sách nhà nước . Vậy số thuế phải xử lý trong các trường hợp nào:

–  Nếu nộp chưa đủ tiền thì phải điền thêm số còn thiếu vào đó. 

–  Nếu doanh nghiệp nộp thừa tiền thuế thì chuyển số thuế nộp thừa sang kỳ sau

II. Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN trong trường hợp tạm nộp và tạm tính thuế trong từng trường hợp 

Khi hạch toán thuế TNDN sẽ được chia ra các trường hợp hạch toán khác nhau

TH1: Doanh nghiệp tạm tính thuế, để kế toán nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

Nợ TK 333

      Có TK 111, 112

Cuối năm, kế toán dựa vào số liệu sau khi quyết toán thuế TNDN để hạch toán

Nợ TK 911

       Có TK 821 : (Số tiền thuế phải nộp trong năm )

Thay vào đó doanh nghiệp cũng hạch toán nghĩa vụ đóng thuế, hạch toán cụ thể

Nợ TK 821

       Có TK 3334 học kế toán ở đâu tốt nhất

 Nếu hạch toán thiếu thì kế toán phải nộp và hạch toán thêm vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3334

      Có TK 111,112

hạch toán thuế TNDN tạm tính quý

Hồ sơ kê khai tạm tính thuế TNDN và tạm nộp sau khi quyết toán thuế

Trường hợp số thuế nộp thừa trong kỳ này thì toàn bộ số thuế được nộp sẽ chuyển qua kỳ sau khi hạch toán thuế TNDN tạm nộp sau khi tính thuế. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về trường hợp hạch toán thuế TNDN tạm tính sau khi tính thuế kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh có ví dụ cụ thể với trường hợp này như sau: Học nguyên lý kế toán

Vì dụ: Theo mỗi quý doanh nghiệp tạm nộp và tính số thuế phải nộp để hạch toán trong trường hợp này như sau.

Quý 1:  Doanh nghiệp tạm nộp 50 triệu

Nợ TK 3334/ Có TK 111: 50 triệu

Quý 2: Doanh nghiệp sau khi tính thuế tiếp tục tạm nộp thêm 10 triệu 

Nợ TK 3334/ Có TK 111: 10 triệu

Quý 3:  Doanh nghiệp tiếp tục tạm nộp thêm 30 triệu tiền thuế

Nợ TK 3334/ Có TK 111: 30 triệu

a/ Nếu cuối năm, quyết toán thuế TNDN, số thuế TNDN phải nộp là 100tr, kế toán hạch toán:

Nợ TK 911/ Có TK 821: 100tr

Nợ TK 821/ Có TK 3334: 100tr

Số thuế còn phải nộp thêm là 10 triệu . Dư bên Có TK 3334 là 10 triệu

Sang đầu năm sau, khi doanh nghiệp nộp thuế, kế toán hạch toán :

Nợ 3334/ Có TK 111: 10 triệu

b/  Trường hợp cuối năm doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN thì số thuế phải nộp trong năm phải nộp là  80 triệu. Hạch toán cụ thể với trường hợp:

Nợ TK 911/ Có TK 821: 80 triệu

Nợ TK 821/ Có TK 3334: 80 triệu

Lúc này hạch toán TK 3334 còn dư nợ là 10 triệu  (nộp thừa 10 triệu). Số thuế nộp thừa này được chuyển sang kỳ sau, trừ vào nghĩa vụ thuế của quý 1 năm sau

Lưu ý:  Đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo quý khi hạch toán thuế TNDN tạm nộp nên hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán vào chi phí thuế TNDN – TK821.

>>>Xem thêmQuy định về việc hoàn thuế GTGT mới nhất

Thông tin liên quan các bạn cần tư vấn thêm về Website: Ketoanleanh.vn 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công !

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo