Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 5 phút đọc

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách lập sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016 như sau:

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Sổ nhật ký mua hàng là gì?

Sổ nhật ký mua hàng là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá;… Loại sổ này dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng phải ghi vào sổ này.

2. Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

s%E1%BB%95%20nh%E1%BA%ADt%20k%C3%BD%20mua%20h%C3%A0ng

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 133

3. Hướng dẫn ghi sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ. ke toan thuc hanh

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1, 2, 3: Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hoá, nguyên liệu, công cu, dụng cụ, vật liệu…. Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng hoá tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho các loại hàng tồn kho đó.

- Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang. Học kế toán ở đâu tốt

4. Tải miễn phí mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, bạn vui lòng liên hệ qua số hotline: 0904.84.88.55 để biết được các thông tin chi tiết về các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo