Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 6 phút đọc

Sổ quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt như sau:

1. Mục đích lập sổ quỹ tiền mặt:

Sổ quỹ tiền mặt dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

2. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

s%E1%BB%95%20qu%E1%BB%B9%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t

Mẫu số S04a - DNN: Sổ quỹ tiền mặt

3. Hướng dẫn cách ghi sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt được mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết tiền mặt và tên sổ sửa lại là “ Sổ kế toán chi tiết tiền mặt”.

- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ/

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng số tiền mặt trong két. Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Định ký kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “ Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở: “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F” Tài khaorn đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

4. Tải miễn phí mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016 : Mẫu số S04a - DNN

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa theo thông tư 133

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo