Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 30/01/2024 6 phút đọc

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong số các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá như sau:

1. Mục đích của sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

2. Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

s%E1%BB%95%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%2C%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5

Mẫu số S06 - DNN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

3. Hướng dẫn phương pháp ghi sổ

Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Thành phẩm; Hàng hoá: 152, 153, 155, 156) theo từng kho bà theo từng thứ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá. 

Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ để ghi sổ.

- Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. kế toán tổng hợp

- Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ; sản phẩm, hàng hoá nhập, xuất kho.

- Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho.

- Cột 3: Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2)

- Cột 4: Ghi số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hoá xuất kho.

- Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (Cột 5 = Cột 1 x Cột 4) Nên học kế toán ở đâu

- Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho.

- Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6)

4. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Mẫu số S06 - DNN

Bài xem thêm: Mẫu biên lai thu tiền theo thông tư 200

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Các khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu và khóa học kế toán cho người mới bắt đầu. 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo