Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 10% Mới Nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 9 phút đọc

Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc đối tượng chịu thuế GTGT 10%? Việc xác định hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%, 5%, 0% hay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT rất quan trọng vì căn cứ để tính thuế GTGT là Giá tính thuế và Thuế suất.

Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

»»»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng

I. Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 10% (Thuế suất 10%)

Đối tượng chịu thuế GTGT 10%

Đối tượng chịu thuế GTGT 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

- Điều 4: Đối tượng không chịu thuế GTGT

(Xem chi tiết: https://ketoanleanh.vn/quy-dinh-ve-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt-moi-nhat

- Điều 9: Thuế suất 0% 

(Xem chi tiết: https://ketoanleanh.vn/quy-dinh-ve-doi-tuong-chiu-thue-gtgt-0

- Điều 10: Thuế suất 5% 

(Xem chi tiết: https://ketoanleanh.vn/quy-dinh-ve-doi-tuong-chiu-thue-gtgt-5

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Xem thêm:

Hi vọng với bài viết này, bạn đọc đã nắm được các đối tượng chịu thuế GTGT 10% theo quy định mới nhất hiện nay

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong khóa học kế toán online và offline của trung tâm Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng Dẫn Xác Định Giá Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định Mới Nhất

Hướng Dẫn Xác Định Giá Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo