Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 10 phút đọc

Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Đối với các cá nhân sau khi bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ nhận được chứng từ khấu trừ thuế của cơ quan chi trả. Tham khảo ngay bài viết của Kế toán Lê Ánh  về quy định chứng từ khấu trừ thuế TNCN

quy-dinh-ve-chung-tu-khau-tru-thue

>>Xem thêm: Quy định về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

1. Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

Như vậy: mẫu giấy ủy quyền

– Doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với những cá nhân mà doanh nghiệp đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định như sau:

+ Những cá nhân có yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thì doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế.

+ Nếu cá nhân không yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế.

+ Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp không cấp chứng từ khấu trừ.

– Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Căn cứ khoản 4 Điếu 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC hs code là gì

4- Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ.

Những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuê, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai cỏ chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai liên giao cho người bị khẩu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. Sau khi đã thu hồi chứng từ khâu trừ lập sai, tô chức trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ

Như vây, trong trường hợp mà cá nhân phát hiện thấy chứng từ khấu trừ thuế sai thì người nộp thuế có thể yêu cầu cơ quan chi trả khấu trừ lập thay thế cho cá nhân theo số tiền đúng đã khấu trừ. Và việc này được thực hiện tại bất cứ thời điểm nào do khi phát hiện sai sót kể cả khi đã qua năm trả thu nhập

2. Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
  • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp
  • Bản photo chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu

Nơi nộp hồ sơ

  • Phòng ấn chỉ Chi cục thuế quản lý DN

>>>>>xem thêm: Thời gian bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử  

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo