Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2787
  • 5,162,300

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý và hạch toán tình huống hàng về mà hóa đơn chưa về

  04/07/2016

Trong nhiều trường hợp, hàng hóa đã được chuyển đến kho người mua nhưng vì lý do khách quan hoặc có thể là thỏa thuận mua hàng giữa hai bên nên hóa đơn bán hàng được chuyển đến người mua sau.

Khi đó, kế toán sẽ xử lý hàng hóa đó như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách xử lý và hạch toán tình huống hàng về mà hóa đơn chưa về.

>>> Xem thêm: Những sai sót thường gặp phải trong quá trình mua hàng

1. Căn cứ chứng minh hàng về trước, hóa đơn về sau:

Căn cứ vào thời điểm lập hóa đơn được ghi nhận sau thời điểm lập phiếu xuất kho của bên bán, phiếu nhập kho của bên mua.

  • Đơn đặt hàng (Hợp đồng mua hàng)
  • Phiếu xuất kho của bên bán, phiếu nhập kho
  • Trên hợp đồng có ghi rõ thời điểm giao hàng, thời điểm giao hóa đơn… (thường trong  trường hợp người bán chịu trách nhiệm vận chuyển đến cho người mua, người mua kiểm nhận hàng rồi mới quyết định mua hoặc người mua chờ người bán thanh toán thì mới xuất hóa đơn GTGT. Khi đó, người bán mới viết hóa đơn GTGT)

2. Nếu hàng về kỳ trước, hóa đơn về vào kỳ sau

Theo thông tư hướng dẫn, Kế toán sẽ ước tính giá hàng để ghi sổ như sau:

  • Khi hàng về: căn cứ vào giá hàng hóa tương đương của cùng nhà cung cấp hoặc các lần mua hàng trước đây để ước tính giá hàng hóa và ghi sổ hàng hóa theo giá ước tính.

Nợ TK 152, 153,…: Giá ước tính

          Có TK 331(111, 112): Giá ước tính

  • Khi hóa đơn về::

           - Cách 1: So sánh giá ước tính và giá trên hóa đơn và điều chỉnh

                + Nếu Giá trên hóa đơn bằng giá ước tính:

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 133: Phần tiền thuế trên hóa đơn

              Có TK 111, 112, 331: phần tiền thuế GTGT trên hóa đơn

Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Không phải ghi gì.

               + Nếu giá trên hóa đơn lớn hơn giá ước tính:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ghi bút toán phản ánh thuế GTGT

Nợ TK 133 (1331) – Tiền thuế trên hóa đơn

          Có TK 111, 112, 331, ... – Tiền thuế

Điều chỉnh tăng:

Nợ TK 152, 153....: Phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn và giá ước tính

         Có TK 111, 112, 331...: Chênh lệch

Điều chỉnh tăng:

Nợ TK 152, 153....: Phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn và giá ước tính

         Có TK 111, 112, 331...: Chênh lệch

 

          + Nếu giá trên hóa đơn nhỏ hơn giá ước tính:

 

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ghi bút toán phản ánh thuế GTGT

Nợ TK 133 (1331) – Tiền thuế trên hóa đơn

          Có TK 111, 112, 331, ... – Tiền thuế

Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 152, 153....: Phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn và giá ước tính

         Có TK 111, 112, 331...: Chênh lệch

Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 152, 153....: Phần chênh lệch giữa giá trên hóa đơn và giá ước tính

         Có TK 111, 112, 331...: Chênh lệch

 

      - Cách 2: Hủy bỏ bút toán ghi theo giá ước tính bằng phương pháp ghi đỏ và hạch toán lại.

         + Bút toán hủy bỏ:

( Nợ TK 152, 153….: Giá ước tính

          Có TK 111,112, 331…: Giá ước tính)

          +  Hạch toán lại giống như trường hợp hàng và hóa đơn cùng về:

 

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 152, 153... - Giá mua chưa có thuế

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT được khấu trừ          

            Có TK 111, 112, 331, ... - Tổng giá thanh toán

Nợ TK 152, 153... – Tổng giá mua

            Có TK 111, 112, 331, ... - Tổng giá thanh toán

Tuy nhiên, thực tế Kế toán có thể gọi điện trực tiếp cho nhà cung cấp để hỏi giá nhập kho và hẹn ngày lấy hóa đơn. Sau đó, Kế toán ghi giá trị nhập kho theo số lượng thực nhập.

Khi nhận được hóa đơn, Kế toán ghi bổ sung bút toán thuế

Nợ TK 133

          Có TK 331

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên cung cấp các khóa đào tạo kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Một số tìm kiếm liên quan:

xử lý mất hóa đơn                     xử lý mất hóa đơn liên 2
xử lý mất hóa đơn đầu vào       xử lý mất hóa đơn đầu ra
cách xử lý hóa đơn                   cách xử lý hóa đơn đầu ra bị mất
cách xử lý hóa đơn hủy            cách xử lý hóa đơn bỏ trốn

 

Bình luận

Tin tức mới