Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 8
  • 2002
  • 6,955,451

Nguyên tắc tạm ứng theo quy định mới nhất năm 2016

  24/08/2016

Tạm ứng cần phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích. Khi tạm ứng, kế toán cần tuân thủ những nguyên tắc tạm ứng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán tổng hợp tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các nguyên tắc tạm ứng.

>>>>Bài viết hay: khoá học kế toán thực hành cho người mới bắt đầu

1. Đối tượng tạm ứng

- Đối tượng tạm ứng: là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt.

- Trách nhiệm của đối tượng tạm ứng (có tư cách cá nhân hay tập thể): phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt.

- Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng trước mới tiếp tục được tạm ứng lần sau. khóa học kế toán thuế

Ví dụ: Công ty ứng trước tiền mua hàng cho Nhà cung cấp. Lúc này, Nhà cung cấp là đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, không phải là đối tượng tạm ứng.

2. Thanh toán khoản tạm ứng

- Khoản tạm ứng: là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho đối tượng tạm ứng.

Lưu ý: Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (thuộc các bộ phận cung ứng vật tư, quản trị, hành chính) phải được Giám đốc chỉ định bằng văn bản.

- Thanh toán khoản tạm ứng: Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

  • Nếu số tiền nhận tạm ứng không sử dụng hoặc không sử dụng hết phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng.

  • Khi bàn giao công việc, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng (kèm theo chứng từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số đã sử dụng (nếu có).

  • Khoản tạm ứng sử dụng không hết nếu không nộp lại quỹ thì phải tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn thiếu.

3. Trách nhiệm của kế toán theo dõi tạm ứng:

  • Phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng người nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng.

  • Thanh toán xong lần tạm ứng trước mới tiếp tục cho tạm ứng lần sau.

​>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới