Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 2480
  • 6,403,569

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

  08/07/2016

Trong doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng sản phẩm, mà mỗi sản phẩm có khối lượng lớn với chu kỳ ngắn thì nên sử dụng Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách sử dụng phương pháp này.

Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp

a.    Cách tính

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm    =    Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ    +    Chi phí sản xuất trong kỳ    -    Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

b.    Ví dụ thực tế 

Tại doanh nghiệp sản xuất Từ Sơn, tháng 6/2016 có tài liệu như sau (nghìn đồng):
Sản phẩm dở dang đầu tháng theo gỗ tấm: 20.000
Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được:
-    Chi phí gỗ tấm : 180.000
-    Chi phí NCTT: 28.800
-    Chi phí SXC: 21.600
Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 160 tủ kệ, còn lai 40 tủ kệ đang dở dang.
Từ số liệu tập hợp, tính được các số liệu kế toán cần thiết như sau:

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ    =    (20.000 +180.000) / (160 + 40)    x  40    =    40.000

Bảng tính giá thành sản phẩm tủ kệ, số lượng: 160 sản phẩm

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Khoản mục
chi phí

Giá trị dở dang đầu kỳ

Chi phí phát sinh trong kỳ

Giá trị dở dang cuối kỳ

Tổng giá thành

Giá thành đơn vị

Chi phí gỗ tấm

20.000

180.000

40.000

160.000

1.000

Chi phí NCTT

-

28.800

-

28.800

180

Chi phí SXC

-

21.600

-

21.600

135

Tổng cộng

20.000

229.600

40.000

210.400

 


c.    Ưu điểm

-    Dễ hạch toán với số lượng mặt hàng ít;
-    Chi phí phân bổ thường khớp với thực tế nên phản ánh được đúng chi phí phát sinh cho từng đối tượng kế toán. học kế toán thực tế
-    Việc hạch toán thường được tiến hành vào cuối tháng trùng với kì báo cáo nên dễ dàng đối chiếu, theo dõi.

d.    Nhược điểm

-    Thường áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng, khối lượng lớn;
-    Doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm, chu kì sản xuất ngắn.
-    Sản phẩm dở dang ít hoặc không đáng kể 

e.    Đối tượng áp dụng Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít , sản xuất với khối lượng lớn và chu kì sản xuất ngắn. Ví dụ: các doanh nghiệp khai thác than, quặng, hải sản, các doanh nghiệp sản xuất động lực (điện, nước,…)
Ngoài ra phương pháp còn được áp dụng cho những doanh nghiệp tuy có quy trình sản xuất phức tạp nhưng sản xuất khối lượng lớn và ít loại sản phẩm, đối tượng tính giá thành ở trong những phân xưởng riêng biệt hoặc để tính giá thành của những công việc nhất định như thi công công trình, xây lắp.

Nếu có gì thắc mắc hoặc chưa rõ bạn vui lòng để lại comment bên dưới bài viết hoặc nhắn tin cho chúng tôi để Kế toán Lê Ánh tư vấn cho bạn. Hoặc bạn hãy đăng ký tham gia khóa học Kế toán Tổng hợp tại Kế Toán Lê Ánh.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Bài viết xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới