Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 15/07/2024 10 phút đọc

Quy định các tiêu chuẩn các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH HOẶC
 NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG

STT

Chức danh

Trình độ

Kinh nghiệm

1

Giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

2

Phó giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

3

Trưởng phó các phòng ban

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành

4

Giảng viên

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dậy

5

Nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

6

Nhân viên nhân sự

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

7

Nhân viên kế toán

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán

8

Nhân viên phục vụ (Tạp vụ)

Không yêu cầu ke toan thuc hanh

Có sức khỏe tốt

    
  

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2016

                                                                                                              

>> Quyết định ban hành thang bảng lương

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Biên bản thống nhất ý kiến về hệ thống thang bảng lương

Biên bản thống nhất ý kiến về hệ thống thang bảng lương

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo