Hóa đơn điện tử là gì? Thời điểm áp dụng và các quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 14 phút đọc

Hóa đơn điện tử là chứng từ kế toán rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Bạn là kế toán, bạn cần phải hiểu rõ hóa đơn điện tử là gì, bao giờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và các văn bản pháp luật đang còn hiệu lực liên quan. Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn các nội dung trên.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn là gì?

Theo luật kế toán 2015, nghị định 119/2018/NĐ-CP, thông tư 68/2019/TT-BTC, NĐ 123/2020/NĐ-CP  thì "Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán"

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Phân loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm 2 loại (i) hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và (ii) hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, được định nghĩa như sau:

  • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:  là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trong đó, Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

2. Bao giờ phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo như quy định mới nhất tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ đã chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc các DN phải hoàn thành chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 trước đó được nêu trong NĐ 119/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 59, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ quy định sẽ bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 của Điều 35, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP với nội dung chính quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020.

Như vậy bạn đọc cần nhớ từ ngày 01/11/2020, Chính Phủ sẽ:

- Chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi HĐĐT chậm nhất vào ngày 01/11/2020.

- Chính thức bãi bỏ quy định chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Tức, 02 Nghị định này vẫn còn hiệu lực thi hành sau ngày 01/11/2020.

Như vậy, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử với tất cả các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế là từ ngày 01/07/2022.

Hóa đơn điện tử là gì

 

3. Các văn bản pháp luật cần nắm về hóa đơn điện tử

  • Luật kế toán 2015
  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 68/2019/TT-BTC

Như vậy văn bản pháp luật mới nhất hiện nay, có nhiều sự điều chỉnh nhất là nghị định 123/2020/NĐ-CP. Vì vậy, các bạn cần lưu ý và làm chủ văn bản này cũng như những văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính.

Bạn đọc cũng lưu ý, các văn bản pháp luật sau vẫn có giá trị cho đến ngày 30/06/2022:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)”.

Bài viết xem thêm:

 

 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các vấn đề cần biết khi xử dụng hóa đơn điện tử.

Các vấn đề cần biết khi xử dụng hóa đơn điện tử.

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo