Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 13
  • 4217
  • 5,437,361

Hướng dẫn cách viết phiếu thu đúng chuẩn quy định

  29/06/2017

Phiếu thu là chứng từ được xử dụng thường xuyên tại các doanh nghiệp phản ánh trực tiếp nguồn tiền thu được của doanh nghiệp theo ngày, tháng, năm. Vậy viết phiếu thu như thế nào đúng chuẩn, cần phải làm những gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu theo đúng chuẩn quy định.

I. Phiếu thu là gì?

Theo quy định của Bộ tài chính phiếu thu là chứng từ sử dụng thường xuyên trong mua bán giao dịch thương mại, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật. Phiếu thu được xem là chứng từ ghi nhận giao dịch tiền mặt bằng ngoại tệ, tiền việt nam... dùng làm căn cứ như những bằng chứng thể hiện các khoản thu nhập hợp pháp ... của doanh nghiệp. 

Nếu khoản thu là ngoại tệ thì trước khi nhập quỹ và viết phiếu thu, kế toán hoặc thủ quỹ phải lập bảng kê ngoại tệ kiểm tra để đính kèm phiếu thu. 

Cách viết phiếu thu

Hình ảnh mẫu phiếu thu theo quy định của bộ tài chính

II. Cách viết phiếu thu đúng chuẩn theo quy định được thực hiện như sau

Nhìn trên phiếu thu bạn thấy rõ các tiêu chí, mỗi tiêu chí đều thể hiện khi viêt phiếu thu như sau

  • Mục  “họ tên và người nộp tiền”: Khi viết phiếu thu cần phải ghi rõ mục họ tên người nộp tiền. 

  • Mục  “ địa chỉ”  Ghi vào đó địa chỉ người nộp tiền

  • Mục “ lý do thu”  điền vào đầy đủ nội dung nộp tiền thể hiện trên phiếu thu: tiền học phí, thanh toán mua hàng, tiền ứng hàng....

  • Mục “ số tiền”  kế toán điền đúng vào số tiền thu vào

  • Mục “ bằng chữ” trong mục này ghi đầy đủ số tiền bằng chữ và tổng só tiền đã thu

  • Mục “ kèm theo” kế toán điền đầy đủ số tiền đã ghi đầy đủ chứng từ gốc kèm theo phiếu thu: ví dụ” ghi rõ kèm theo hóa đơn, hoặc kèm theo bảng kê …”

Lưu ý về cách viết phiếu thu: phải được lâp thành 3 liên đầy đủ, nội dung ghi đầy đủ trên phiếu thu và ký vào trên phiếu thu, chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu trước khi đưa thủ quỹ lưu lại chứng từ để nhập quỹ.

Khi nhận phiếu thu kế toán phải ghi rõ bằng số và bằng chữ các chứng từ nhập vào phiếu thu phải ký và ghi rõ họ tên. 

Lưu ý khi viết phiếu thu và lưu chứng từ 

Khi viết phiếu thu cần phải giữ lại 1 liên để ghi vào sổ quỹ và 1 liên đưa cho người nộp tiền , một liên còn lại lưu ở nơi nhập phiếu. Sau khi kết thúc ngày làm việc toàn bộ số phiếu thu kèm theo các chứng từ gốc để chuyển cho kế toán ghi sổ.

Với những hóa đơn và chứng từ liên quan thì kế toán phải ký sống trên từng liên trước khi lưu sổ.

Phiếu thu phải được ký tên và đóng dấu trước khi được gửi ra ngoài doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Quy trình giải thể công ty TNHH1TV theo quy định mới nhất

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bình luận

Tin tức mới