Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2204
  • 6,943,696

Phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  15/11/2016

Phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

1. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 02 - VT: Phiếu xuất kho

>>>>>Xem thêm: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133

2. Hướng dẫn cách lập phiếu xuất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị hoặc đóng dấu đơn vị, bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị( bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và xuất kho vật tư, công vụ, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá.Học kế toán ở đâu tốt

- Cột A, B, C, D: ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, sản phẩm, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột 1: Ghi số lượng vật tư , công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu)

- Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo quy đinh hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).

Dùng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế xuất kho. 

Dùng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên phiếu xuất kho. kế toán tổng hợp

Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần)

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.

Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

3. Tải miễn phí mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Các khóa học kế toán và các khóa học xuất nhập khẩu thực tế.

 

Bình luận

Tin tức mới