Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 3995
  • 5,176,275

Tải mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Tải mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016. 

Chú ý: Khi đăng ký người phụ thuộc các bạn sẽ sử dụng Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95 (Từ ngày 12/8/2016). Thay thế các mẫu trước đây như:  Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156 và Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92.

1. Mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Chi tiết trình tự các bạn có thể xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

3. Tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Bài viết xem thêm:

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo Tháng Quý năm 2017 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới