Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 969
  • 11,202,364

Tải mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

  11/11/2016

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016. 

Chú ý: Khi đăng ký người phụ thuộc các bạn sẽ sử dụng Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95 (Từ ngày 12/8/2016). Thay thế các mẫu trước đây như: Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156 và Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92. Học kế toán ở đâu tốt

>>>Xem thêm: Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

1. Mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Chi tiết trình tự các bạn có thể xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

3. Tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu số 20-ĐK-TCT theo Thông tư 195/2016/TT-BTC

Chúc các kế toán thành công! dạy kế toán

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo các khóa học bao gồm: Khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu trong đó có các lớp dành cho người mới bắt đầu và các lớp chuyên sâu. Nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để nắm các thông tin chi tiết.

Bình luận

Tin tức mới