Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 14
  • 2644
  • 5,174,924

Tải tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 2017

  09/12/2016

Bạn có thể tải tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2017 trong bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh.

1. Mẫu tờ khai Lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

Kể từ năm 2017, Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài phải sử dụng tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP như mẫu dưới đây:

2. Tải mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ/139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 1/1/2017

Bạn có thể tải mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ/139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 1/1/2017 tại đây.

Bài viết xem thêm:

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài theo NĐ/139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 1/1/2017

Lệ phí môn bài năm 2017

Lệ phí môn bài có được tính là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp? Cách hạch toán Lệ phí môn bài

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới