Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2067
  • 7,032,699

Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

  29/07/2016

Mẫu TK03-TS được lập khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viêt dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK03-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương 2016 cho doanh nghiệp

1. Các trường hợp phải lập mẫu TK3-TS

- Đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu,

- Đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến;

- Khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

Tải mẫu TK3 – TS: Tại đây

2. Hướng dẫn cách lập mẫu TK3 – TS:

Ví dụ:

TK3-TS

Số định danh: ghi số định danh được cơ quan BHXH cấp, nếu chưa có thì để trống (trong trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu)

Chỉ tiêu [1] : Ghi đầy đủ tên đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [2] . Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có)

Chỉ tiêu [3] : ghi MST của đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [4]: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đơn vị đóng trụ sở: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố (theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh).

Chỉ tiêu [5] . Loại hình đơn vị: Chọn loại hình đơn vị tham gia bảo hiểm là một trong các loại hình đơn vị sau:

+ Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn;

+ Sự’nghiệp công lập;

+ Sự nghiệp ngoài công lập;

+ Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

+ Hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động;

+ Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

Chỉ tiêu [6], [7]: ghi SĐT, email của đơn vị tham gia bảo hiểm.

Chỉ tiêu [8.1] .Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

Chỉ tiêu [8.2] . Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.lop hoc ke toan

Chỉ tiêu [9] ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Quốc tịch, số CMT/Hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Chỉ tiêu [10] . Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu X với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì đánh dấư X với ô [10.2].

Chỉ tiêu [11]  ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật…. (Nếu tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thì bỏ trống)

Chỉ tiêu [12] . Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

– Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị tham gia bảo hiểm chỉ cần ghi số định danh và chỉ tiêu [01], [11], [12];

Bài viết liên quan: Hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu TK1-TS

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới