Doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020 áp dụng hình thức hoá đơn nào?

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 14 phút đọc

Năm 2018 có sự biến chuyển và thay đổi khá lớn về vấn đề hoá đơn. Chính phủ ban hành nghị định  Nghị đinh 119/2018/NĐ-CP việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp phải được hoàn thành chậm nhất là đến ngày 01/11/2020. Tuy nhiên đối với những Doanh nghiệp thành lập vào đúng thời gian áp dụng chuyển đổi từ hoá đơn thường sang hoá đơn điện tử thì sẽ xử lý như thế nào? lớp học kế toán trưởng

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc tổ chức thực hiện hoá đơn điện tử đối với doanh nghiệp quy định như sau:

Từ ngày 1/11/2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn mà bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử . Đối với những doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn trước ngày 1/1/2018 sẽ vẫn được sử dụng hết số hóa đơn đó trong năm 2018, 2019.

>>>Xem thêm: Những điểm mới về hoá đơn điện tử kế toán nhất định phải biết

Để giải quyết những vướng mắc về sử dụng hoá đơn đối với các doanh nghiệp vừa mới thành lập trong thời gian 1/11/2018 đến 31/10/2018. Tại khoản 3 điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

“3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy: Việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020 được thực hiện như sau:

- Cơ quan thuế chưa thông báo DN mới thành lập sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định trên: Doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn) và thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập không được phép tự in hay đặt in hóa đơn. Nếu doanh nghiệp mới thành lập không sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn từ cơ quan thuế đặt in thì bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong thời hạn 6 tháng.

Khi hết thời hạn 6 tháng doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế .

- Cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp mới thành lập sử dụng hoá đơn điện tử:

Doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. tuyển dụng chuyên viên c&b

Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện hạ tầng thì doanh nghiệp vẫn được đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, nhưng doanh nghiệp mới phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theoNghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020 áp dụng hình thức hoá đơn nào?

Điều kiện cần và đủ để khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử

Theo khoản 2 điều 4 thông tư 32/2011/TT-BTC, người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử. địa chỉ học kế toán ở cầu giấy

 - Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

- Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn. khoá học lập và kiểm soát BCTC

- Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

- Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

>>>Bài viết được xem nhiều: khoá học kế toán cho người mới bắt đầu

Trên đây là trả lời câu hỏi doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020 áp dụng hình thức hoá đơn nào? Mong bài viết của Kế toán Lê Ánh giúp ích được cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ

Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo