Lịch nộp các loại báo cáo thuế đầu năm 2019 mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 13/07/2024 22 phút đọc

Để giúp các doanh nghiệp cũng như kế toán có thể nắm rõ được lịch nộp các loại báo cáo thuế, cũng như nắm bắt được lịch để hoàn thiện những công việc liên quan đến thuế cho đúng hạn và chính xác. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc lịch nộp các loại báo cáo thuế đầu năm 2019 mới nhất.

>>>Xem thêm: Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế, hồ sơ thuế không đầy đủ

1. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:

- Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2018.

- Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2018.
- Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
- Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- HS quyết toán thuế năm: Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2018.

- Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định. đào tạo tin học văn phòng

Thuế GTGT:
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)
Thuế TNCN:
- DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
- DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
- Tháng 1/2018 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN

- Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.
(Theo Thông tư 156)
Thuế TNDN: 
tuyển dụng chuyên viên nhân sự
- Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế đầu năm 2019 mới nhất

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

b. Những DN đang hoạt động: học kế toán ở cầu giấy

- Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)
(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
- Nếu DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN
- Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Thống kê các hồ sơ và báo cáo thuế cần phải nộp cụ thể qua bảng sau:

STT

Thời hạn nộp

Kê khai theo tháng

Kê khai theo Quý

1

20/01/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019

 

30/01/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

2

20/02/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019

 

3

20/03/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019

 

31/03/2019

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4

20/04/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019

 

30/04/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5

20/05/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019

 

6

20/06/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019

 

7

20/07/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019

 

30/07/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8

20/08/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019

 

9

20/09/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019

 

10

20/10/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019

 

30/10/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019

 

12

20/12/2019

– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

 

>>>Tham khảo thêm:

khoá học kế toán thuế chuyên sâu 

khoá học lập và kiểm soát báo cáo tài chính

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các hồ sơ thủ tục thuế ban đầu của Doanh nghiệp mới thành lập

Các hồ sơ thủ tục thuế ban đầu của Doanh nghiệp mới thành lập

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo